Opsigelse og fraflytning

Alle forespørgsler om lejemål, ejendomme, service, husleje og lignende bedes rettet til:

Haugaard|Braad Ejendomsadministration
Skibbrogade 3, 3. 9000 Aalborg

Mail: vk@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 9877 5048